FileUpload Input Size

Jakże miłe są nieudokumentowane możliwości.
Problem - korzystając z kontrolki FileUpload wygląd zdecydowanie różni się w FF i IE - IE rysuje dłuższy input adresu, natomiast ff jakoś go skraca. Oczywiście można to obejść składając odpowiednik z dwóch innych kontrolek.
Jest jednak możliwość ustalenia długości TextBoxa bez zmiany kontrolki.
Property Size
< asp:FileUpload ID ="fileUploadImport" runat ="server" Width ="80%" Size ="120" />


Size - określa wielkość TextBoxa w którym prezentowana jest ścieżka dla komponentu FileUpload

Komentarze

Popularne posty