MVC2 What's new part 3.

Areas czyli obszary
Areas pozwalają na rozbicie aplikacji na obszary. Każdy z obszarów będzie miał swój zestaw kontrolerów, widoków i routing. Wszystkie obszary mogą nadal korzystać z katalogu Shared, nadal możemy mieć główny obszar (ten który był dostępny do tej pory).
Dodanie obszaru jest proste: Utworzony zostanie katalog Areas a w nim nasz nowy obszar oraz nowy zestaw katalogów ze strukturą MVC. Została również utworzona klasa typu AreaRegistration. Region zostanie automatycznie zarejestrowany dzięki AreaRegistration.RegisterAllAreas(); który jest wywoływany na Application_Start()
public class SomeNewAreaAreaRegistration : AreaRegistration
{
  /// unikalna nazwa obszaru, wykorzystywana do nawigacji
  public override string AreaName
  {
    get
    {
      return "SomeNewArea";
    }
  }

  /// rejestrujemy routing dla danego obszaru
  /// nie ma domyślnego kontrolera, jednak możemy go bez problemu dodać
  public override void RegisterArea(AreaRegistrationContext context)
  {
    context.MapRoute(
      "SomeNewArea_default",
      "SomeNewArea/{controller}/{action}/{id}",
      new { action = "Index", id = UrlParameter.Optional }
      ,new string[]{"Controllers.SomeNewArea"}
    );
  }
}
W obszarach mogą powtarzać się nazwy kontrolerów, jednak jeśli w tej chwili dodamy sobie do obszaru SomeNewArea kontroler Home dostaniemy błąd ponieważ defaultowy routing nie będzie wiedział gdzie szukać. Musimy mu więc powiedzieć W moim przypadku namespace gdzie znajduje się domyślny kontroler Home to Controllers. Moim zdaniem wydzielenie kontrolerów do osobnej dll zwiększa przejrzystość kodu, a z obszarami jeszcze bardziej.
 public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{
  routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");

  routes.MapRoute(
   "Default", // Route name
   "{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters
   new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional}
   , new string[]{"Controllers"}
   );
}
Teraz możemy dostać się wszędzie wpisując adres, jednak jeśli przejdziemy do obszaru SomeNewArea przestanie działać menu - a to dlatego że obecny zapis menu wskazuje na linki w tym tym samym obszarze a nie obszarze głównym tak jakbyśmy się tego spodziewali.
 
Musimy dołączyć informacje o obszarze. Jeśli chcemy się dostać do 'głównego' obszaru nazwę pozostawiamy pustą.
      

Komentarze

Popularne posty