MVC2 What's new part 2.

Achronous Controller - asynchroniczne kontrolery
Asynchroniczne wywołania mogą poprawić wydajność aplikacji, jednak zawsze powodują dużo większe skomplikowanie kodu.
W artykule na MSDN wymienione jest kilka punktów kiedy warto używać asynchronicznych wywołań jak np. długo trwające operacje wejścia-wyjścia, inne długo trwające operacje, czy nastawienie na wielowątkowość.

Klasyczny kontroler (z klasycznym przykładem) wywołania z jakiegoś serwisu:
public class HomeController : Controller
{
  public ActionResult Index()
  {
    var client = new News.NewsServieceClient();
    var news = client.GetNewsList();
    return View(news);
  }
}

Aby stworzyć wersje asynchroniczną:
 • dziedziczymy po AsyncController zamiast zwykłego Controller
 • funkcję Index (czy też każdą inną) rozbijamy na dwie:
  IndexAsync
  IndexCompleted
 • wymieniamy wnętrzności funkcji aby stworzyć wersje async
 • używamy AsyncManager
  Gdy wywołujemy operacje inkrementujemy ilość operacji w AsyncManager za pomocą:
  AsyncManager.OutstandingOperations.Increment();
  Jeśli były by jeszcze jakieś operacje oprócz przykładowego pobierania wiadomości np. pobieranie wiadomości sportowych, również zinkrementowalibyśmy OutstandingOperations a AsyncManager wiedziałby że są to dwie operacje.
  Kiedy zostanie obsłużona funkcja Completed danej operacji wywołamy
  AsyncManager.OutstandingOperations.Decrement();
  Tym sposobem kiedy zakończą się wszystkie operacje AsyncManager będzie wiedział że należy wywołać IndexCompleted.
A oto wersja asynchroniczna, z dodatkowymi wyjaśnieniami.
 public class HomeController : AsyncController
  {
    //brak zwracanej wartości - tylko przygotowanie operacji
    public void IndexAsync()
    {
      var client = new NewsServiceClient();
      
      //musimy obsłużyć Completed z serwisu który wołamy 
      client.GetNewsItemsCompleted += (sender, args) =>
      {
        // rezultat wykonania przekazujemy do AsyncManager
        // parametry zostaną przekazane do fukcji "IndexCompleted" 
        AsyncManager.Parameters["news"] = args.Result;
        //Informujemy AsyncManager o obecnej ilości operacji 
        AsyncManager.OutstandingOperations.Decrement();
      };

      //Informujemy AsyncManager o obecnej ilości operacji 
      AsyncManager.OutstandingOperations.Increment();
      //serwis który wołamy oczywiście musi obsługiwać wywołania asynchroniczne
      client.GetNewsItemsAsync();
    }
    
    /// funkcja Completed wykonuje jakąś akcję (generuje widok)
    /// na podstawie parametru przekazanego z operacji async
    public ActionResult IndexCompleted(object news)
    {
      return View(news);
    }
  }

Komentarze

 1. Cieszę się, że znów publikujesz ;) Ciekawa sprawa z tym kontrolerem ;)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty