Operacje na zbiorach matematycznie i Linq

Pisząc o Joinach chciałam dodać teorię zbiorów do całości obrazu.
Jednak okazało się, że patrzyłam na to troszkę źle.

Relacje pokazywane na rysunkach zbiorów nie odnoszą się do samych JOIN'ów, a jedynie do elementu/zmiennej/zbioru zmiennych które łączą dwie kolekcje.

Użyjemy tego samego przykładu co poprzednio.

Teoria zbiorów ma zastasowanie tylko do TypeId ponieważ to był zawsze element łączący w Joinach.

Jeśli jednak porzucimy myślenie sqlami i składanie nowych obiektów w trakcie skomplikowanych joinów, pozostajemy z dodatkowymi funkcjami LINQ. Funkcjami które są odpowiednikiem teori zbiorów, nawet do poziomu nazw.

IEqualityComparer<T> 
To najpiękniejszy interfejs do operacji na zbiorach.
Implementacja tego interfejsu określa nam matematyczny zbior elementów porównywanych.
Operując na obiekcie Girls można napisać kilka różnych implementacji, np takie:

Skoro mamy nasze Comaperar'y to teraz możemy zacząć myśleć o kolekcjach jak o zbiorach, zbiorach w których liczą się tylko pola porównywane. Porównujemy więc tylko te specyficzne wartości określone w IEqualityComaparer, należące do danego typu T, natomiast zwracamy listę, która zawiera pełne obiekty T spełniające warunek. Wszystko odbywa się na dwóch kolekcjach tego samego typu. Jeśli chcemy opererować na różnych typach, musimy wrócić do joinów.

Iloczyn zbiorówMatematycznie:

Iloczynem A ∩ B nazywa się zbiór tych elementów, które należą jednocześnie do obu zbiorów A oraz B. Iloczyn {1, 2, 3} oraz {2, 3, 4} to zbiór {2, 3}
English: Intersection of the sets A and B, denoted A ∩ B, is the set of all objects that are members of both A and B.

C#

Jedno proste słowo Intersect.
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> Intersect<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> first, System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> second, System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TSource> comparer);

Suma zbiorówMatematycznie:

Sumą A ∪ B nazywa się zbiór tych elementów, które należą przynajmniej do jednego ze zbiorów A lub B. Suma {1, 2, 3} i {2, 3, 4} to zbiór {1, 2, 3, 4}.
English: Union of the sets A and B, denoted A ∪ B, is the set of all objects that are a member of A, or B, or both.

C#

Pierwszy rzut oka - możemy zrobić Concat. Ale wtedy dostajemy listę która zawiera wszystkie elementy z obu list, czyli także powtarzające się elementy, a tego nie chcemy.
To czego szukamy to:
Union.
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> Union<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> first, System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> second);

Różnica zbiorów


Matematycznie:

Różnicą A \ B nazywa się zbiór tych elementów, które należą do zbioru A, ale nie należą do zbioru B. Różnica {1, 2, 3} \ {2, 3, 4} to {1} , natomiast różnica {2, 3, 4} \ {1, 2, 3} to {4}.
English: Set difference of B and A, denoted B \ A, is the set of all members of B that are not members of A.

C#

Tutaj nie mamy już zgodności co do angielskiego określenia i nazwy funkcji, pozostaje nam logiczny odpowiedni.
Jedno proste słowo Except.
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> Except<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> first, System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> second);


Ale możemy też bardziej skomplikowane operacje:

Różnica symetryczna


Matematycznie:

Różnicą symetryczną A △ B nazywa się zbiór tych elementów, które należą do jednego i tylko jednego ze zbiorów A oraz B, czyli elementy które są w jednym ze zbiorów, ale nie w obu zbiorach.
English: Symmetric difference of sets A and B, denoted A △ B or A ⊖ B, is the set of all objects that are a member of exactly one of A and B (elements which are in one of the sets, but not in both). For instance, for the sets {1, 2, 3} and {2, 3, 4} , the symmetric difference set is {1, 4} . It is the set difference of the union and the intersection, (A ∪ B) \ (A ∩ B) or (A \ B) ∪ (B \ A).

C#

W tym wypadku nie mamy jednej zgrabnej funkcji, musimy posłużyć się poprzednimi.
var simetricDifference = listOne.Except(intersectedLists, nameComparer).Concat(listTwo.Except(intersectedLists, nameComparer));

Nie ma sensu tworzyć tutaj skomplikowanych funkcji dlatego taka metodka, która tylko demonstruje użycie z wypisaniem. Zaraz potem rzecz ważniejsza, czyli dane.

Bibliografia

Komentarze

Popularne posty