MVC2 What's new part 1.

MVC 2 nowości.
MVC2 ujrzało światło dzienne już jakiś czas temu. Ba już dwa miesiące temu doczekaliśmy się MVC3. Pora uaktualnić wiedzę. Więc krok za krokiem - co nowego w MVC2.
1. Opcjonalne paramety.
.NET 4 wprowadza opcjonalne parametry. MVC2 może czerpać korzyści z tego faktu np.
public ActionResult Index (int Page = 1)
{
  //
}

2. Dostępne są nowe snipety przyspieszające wklepywanie kodu.
3. Action selectors
Action selector filters to określenie atrybutów nadawanych metodom kontrolera, na które zwraca uwagę IActionInvoker szukając metody do wykonania odpowiadającej żądaniu.
W MVC1 atrybutów było dwa:
ActionName - nadpisujący nazwę metody
AcceptVerbs - ogranicza wywołanie metody do wyspecyfikowanego HttpVerb.
[ActionName("Modyfy")]
[AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)]
public ActionResult Edit(Contact contact)
{
}
HttpVerbs.Post odpowiada tylko na wywołania Post, które powinny być zarezerwowane dla metod edytujących dane po stronie serwera.
Operacje Get powinny unikać modyfikacji danych, ponieważ mogą one być cachowane.
W MVC2 zapis został uproszczony i mamy HttpPost, HttpGet, HttpPut, HttpDelete, do wykorzystania dwóch ostatnich wymagany jest HttpMethodOverride gdyż standardowo przeglądarki posługują się tylko Get i Post.
[HttpPost]
public ActionResult Edit(Contact contact)
{
}
RequiredHttps może zostać zastosowany na poziomie całego kontrolera bądź dowolnej metody - wykonuje redirect na SSLowy odpowienik strony.

Komentarze

Popularne posty