Kopiowanie POCO

Kopiowanie obiektów mogło by się wydawać prostą sprawą, jednak powracając do podstaw języka przypomnimy sobie o referencjach.
Na początek przytocze bardzo fajny i pomocny artykuł Copying, Cloning, and Marshalling in .NET Powyższy artykuł wspomina o tworzeniu płytkiej oraz głębokiej kopi.
Aby wykonać płytką kopie nie trzeba wiele wysiłku ponieważ dostępna jest metoda MemberwiseClone
public virtual MyCloneableClass Clone()
{
  // płytka kopia klasy
  MyCloneableClass x = this.MemberwiseClone() as MyCloneableClass;
}
Po zrobieniu płytkiej kopi obiektu możliwe jest oczywiście zrobienie kopi wszystkich obiektów będących propercjami obiektu kopiowanego w celu uzyskania głębokiego kopiowania.
Można znaleźć kolekcje - Listę w propercjach obiektu korzystając z reflection.
public void Funcky (BusinessObject c)
{
        var p = c.GetType().GetProperties();
        foreach (PropertyInfo pro in p)
        {
          MethodInfo mi = pro.GetGetMethod();
          ICollection collection = mi.Invoke(c, null) as ICollection;
          if (collection != null)
          {
            IEnumerator iter = collection.GetEnumerator();
            while (iter.MoveNext())
            {
              if (iter.Current is BusinessObject)
              { 
                //Do something smart
                //np płytką kopie obiektu
              }
            }
          }
        }
}
Innym wyjściem jest napisanie funkcji serializującej i deserializującej obiekt kopiowany. Pamiętajmy o oznaczeniu klasy jako serializowalna.
 [Serializable]
 public class MyCloneableClass {}

 public T DeepCopy< T >() 
 {
    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
    BinaryFormatter binaryFormatter = new BinaryFormatter();
    binaryFormatter.Serialize(memoryStream, this);
    memoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
    T objectCopy = (T)binaryFormatter.Deserialize(memoryStream);
    memoryStream.Close();
    return objectCopy;
 }
Z takim głębokim kopiowaniem należy ostrożnie postępować jeśli używamy jakichś obiektów które są leniwie ładowane ;)

Komentarze

Popularne posty